Om UBF


Den 27 augusti 1974 i Uppsala bildades Upplands Bilsportförbund av de då 19 klubbarna, idag såtillhör18 st klubbar UBF.UBF har årsmöte i februari varje år där de av klubbarna utsedda delegaterna har rösträtt.Styrelsen har styrelsemöte en gång imånaden, utom i juli.I början av september varje år så hålls kalenderträff för att fastställa kommande års tävlingskalender.


SDF- Nummer: SDF17-04
Postadress: Stångjärnsgatan 8 753 23 Uppsala
Besöksadress: Stångjärnsgatan 8 753 23 Uppsala
Öppet: Obemannat
Telefon: 070-544 84 98
E-post: info@upplandsbf.se
Faktura E-post: info@upplandsbf.se
E-post dataskydd: info@upplandsbf.se
Hemsida: http://www.upplansbf.se
Bankgiro: 485–8080
Organisationsnummer: 802416–3423


 

Upplands Bilsportförbunds kompletta stadgar finns att hämta nedan.

 

 

Upplands Bilsportförbunds stadgar