MiljöInformation från Upplands Bilsportförbunds miljörådgivare

 

Miljö

 

Samtliga föreningar, anläggningar samt arrangemang ska vara certifierade enligt av Svenska Bilsportförbundet godkänd metod.

Miljöcertifieringen gäller i tre år. Ansökningshandlingar om förnyelse av miljöcertifiering, efter tre år, ska vara SDF:s miljörådgivare tillhanda senast en månad innan utgång av certifieringsperioden

RF.s klimat--och-miljopolicy.pdf (sbf.se)

 

Klubbar som är certifierade

Listan är under uppdatering


Ansök om miljöcertifiering

Om föreningen inte är certifierad, ska ansökningshandlingar för certifiering av förening och arrangemang, sändas till SDF:s miljörådgivare senast en månad före tävling/arrangemang.

· Handledning för Klubb – Permanent Anläggning – Träningsområde (Miljörevision)

· Miljörevisionsblankett för Klubb – Permanent Anläggning – Träningsområde

· Handledning för Träningsområde Utanför Permanent Anläggning (Miljörevision)

· Miljörevisionsblankett för Träningsområde Utanför Permanent Anläggning

· Handledning för Tävling på Tillfällig Anläggning (Miljörevision)

· Miljörevisionsblankett för Tävling på Tillfällig Anläggning

 

 

Miljörådgivare

Tapio Salinen
070-51 59 732

miljo@upplandsbf.se